Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Vattenkanalen, Gruvkaserner och Majbrasa

Delar om vattenkanalen, gruvkaserner och majbrasa

Vattenkanalen till sågen i Sörvik
Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Genom Sörvik rinner bäcken från de tre sjöarna, som ligger högre upp i vattensystemet. Högre upp efter bäcken har Sörviks övre hytta funnits en gång i tiden. Någon gång kring förra sekelskiftet har en denna kanal kommit till. Handgrävd, arbetarna vid herrgården fick då gräva kanalen för att få vattnet till den då otäta turbinen vid sågen. Där vattnet sprutade åt alla håll och kanter. Kanalen var i betydligt bättre skick förr i tiden, då skogvaktare Jansson höll ordning på bäckar och dammar. I mitten av 1950-talet fanns en och annan öring och flodkräftor i kanalen.

Vattnet var viktigt på den tiden, som drivkraft då patron Öhmans anställda sågade allt virke själva. I snickarverkstaden tillverkades alla kördonen. Två stycken snickare var anställda som gjorde allt, kärrhjul, timmerkälkar, kolskrindor, skaklar och allt annat som hör till jord- och skogsbruket.

Pumphuset som försåg en del hushåll med vatten

 

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Vattnet i kanalen har nu runnit i mindre och strida strömmar under omkring hundra år. Hur många av bygdens innevånare har förstått hur viktig detta pumphus har varit. De båda kasernerna fick sitt vatten från vattenkanalen samt andra närliggande gårdar under en lång tid. Kasernerna försvann ju under 1950-talet, medan andra närliggande gårdar fick sitt vatten omkopplat till det kommunala ledningsnätet på senare tid.
Ändå så känns det som om inte tiden har stått till då man fortfarande kan finna bär och syrenbuskar i området.

Vattnet bildar en liten oas mitt i samhället

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

På sin väg ner mot den då livaktiga sågen hade arbetarna grävt i en liten del av de stora åkrarna. Det måste ha känts för patron Öhman när man intog en del av de då bördiga åkrarna för att leda vattnet till sågen.
I dag när sågen är borta och knappt finns kvar i minnet har vattnet ingen annan funktion än att det ger ett livfullt inslag i bygden där den nu rinner vidare ner till sjön Burtjärn

Gruvkaserner i Sörvik

Foto: ©Johan Persson

Till Sörvik kom det en hel del inflyttande personer. En del hade fått arbete vid gruvan i Sörvik, medan andra arbetade inom jordbruket och skogen. Bostäder behövdes, som här efter Digervålavägen, där de bygger upp en av de två kasernerna. När de byggdes upp är lite höljt i dunkel, där famlar vi i mörkret. Men vi anar att det kan vara under 1920-talet
Det har berättas för oss att en av kasernerna var uppbyggd på en före detta stallgrund. I denna kasern var det inga problem med vägglössen. Om det kunde bero på att det i grunden fanns sedan tidigare ammoniak i marken som har utsöndrats från hästarnas urin och gödsel. Accepterade inte vägglössen den lilla lukt som fanns? En tanke bara, hur var det i den andra kasernen, kunde lössen krypa fritt? I var och ett av de båda husen fanns det fyra lägenheter om ett rum och kök.
Uppbyggd på en före detta stallgrund! Vilka visioner kan det ge? Svårt är det inte, då vi känner till, att en av den största byggnaden i Sörvik är uppbyggd på gammal grund. Ja då kommer i osökt in på, vilka byggnationer fanns tidigare i området? Svaret blir, "Bergsmansgårdarna".
Vi anar att den har tillhört bergsmannen Dan Danielsson, som hade ett litet myller av gårdar och uthus i närheten.

I mitten av 1950-talet blev de båda kasernerna rivna.

Ruiner efter kasernerna

Foto: ©N-E Nordqvist 2006

Mellan vägen mot Digervåla och bäcken/kanalen finns rester av de kaserner som byggdes upp. Nu kan de ge lite aningar hur det har varit förr i tiden. Om man jämför med dagens stressade samhälle.

Våren hälsas välkommen till Sörvik

Foto: ©N-E Nordqvist 2011

Valborgsmässoaftonens brasa i Sörvik anordnades av Sörviks Allmänna Idrottsförening mellan sjön Burtjärn och bostadsområderna i Sörvik. För vilken gång i ordningen är inte känt. Besökare kom även från intilliggande byar, kanske någon stadsbo kände sig manad att besöka Sörviksbygdens vårbrasa.  Klass 5 i Sörviks skola anordnade en liten servering till mångas förtjusning.

När det väl tog eld i rishögen

Foto: ©N-E Nordqvist 2011

Allt mer lågorna stego mot himmelen så blev värmen från brasan, denna lite kylslagna kväll så stor så att besökarna drog sig lite längre bort. Kvällen avslutades med ett praktfullt fyverkeri. 

Text redigerad 2019-11 N-E Nordqvist