Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Postlokalen Ludvika 4 och Hanna Eriksson 1983

Postlokalen Ludvika 4 och Hanna Eriksson 1983

Foto: ©N-E Nordqvist 1993-06-30
Affären hade tjänat ut, Posten kom in!

Denna sentida bild är från den dagen då nedläggningen ägde rum trots protester från bygdens innevånare. Dörrarna hade bytts ut till mer moderna. Ändå hade nog det varit roligt om de gamla dörrarna kunde berätta vad som hade dryftas av de som kom och öppnade de gamla dörrarna. Posten hade då drivit sin verksamhet i 90 år i huset. Ändå minst 40-50 år som jag kan minnas i just denna lokal. Det var med sorg i hjärtat vi miste vår post. Där människor har samlats och utbytt tankar samt idéer.

Inne i postlokalen år 1981

Foto: ©N-E Nordqvist 1981

Postlokalen har förändrats under åren, inte bara i storlek utan främst interiören har förändrats. Bygdens företagare, här illustrerad av Henry Persson, som drev Komplettfabriken i Sörvik utnyttjade posten flitigt och även affärerna gjorde sina ärenden i bygdens postlokal. För att inte tala om bygdens innevånare. Bakom disken satt under senare tid oftast Aina Ericsson som även var föreståndare för. Postanstalten har sedan en lång tid tillbaka nämns som Sörvik med den nya ordningen så kom den att kallas för Ludvika 4.

Interiör vid nedläggning av posten

Foto: ©N-E Nordqvist 1993-06-30

Vid nedläggning av Posten i Sörvik hade interiören förändrats ett antal år tidigare. Allt för att förbättra säkerheten för de som arbetade inom Posten. Sista dagen då postlokalen var öppen, översvämmades lokalen med blommor av tacksamma sörviksbor, samt från olika företag och Brunnsviks Folkhögskola.

Vi har skrivit tidigare på den här sidan om bussarna som stannade och rullade vidare på sina turer. Här vid Sörvik skickades postsäckarna med bussen till Ludvika där postens gula bilar mötte upp för vidare behandling och sortering.

Den lilla besöksdisken

Foto: ©N-E Nordqvist 1993-06-30

När besökarna klev innanför ytterdörren så kom de in i en liten farstu. Där en del hade sin postboxar där de kunde hämta sin post. Tog vi ett kliv längre in i postlokalen så möttes vi av en lite servicedisk dä uttags- och insättningsblanketter förvarades, samt broschyrer som visade Postens förträfflighet. I dag, inte värda ett skvatt när posten har organiserats om!

Hanna Eriksson sittande inne i postlokalen

Bilden, en delförstoring, där Hanna Eriksson är fotograferad inne i postlokalen år 1983.

Det har varit många ortsbor, företagare, handlare och många andra som har varit inne och har haft sina ärenden på posten i Sörvik. Bussarna stannade utanför och postsäckar skickades med bussen till bland annat Bergalid, där den bruna säcken hängdes upp på en krok nere vid busshållplatsen, efter gamla landsvägen för att sedan före ett viss klockslag skickas med bussen till posten i Sörvik. Samtidigt blev postlokalen en samlingspunkt där många utbytte olika samtalsämnen om ditt och datt. Många postföreståndare har passerat under årens lopp som postlokalen har funnits i Sörvik, både kortare och längre tidsperioder. Så länge, i mitt mannaminne har posten i Sörvik varit i samma lokal. Men tidigare har postlokalen funnits i en lokal på den södra delen av huset. Det äldsta vykortet som stämplas som skrivaren har kommit på är stämplat den 18/7-1911. Interiören har i stort sett varit lika men det har moderniseras för bättre säkerhet. Inför bland annat en av de sista ombyggnaden tog jag kameran med mig och dokumenterade postlokalen hur det såg ut från kundens sida.

Här kunde jag helt plötsligt få ett motiv av Hanna Eriksson som satt på soffan och väntade, kunde inte låta bli att ta en bild. Hanna var hushållerska åt Gustav Ivar Andersson. Bakom glaset satt då år 1983 Aina Ericsson ända fram tills nedläggningen var ett faktum 1993-06-30.
Själv har man varit på denna postanstalt många gånger innan brevbärarturen blev bilburen, som då tog med en del av paketen direkt ut till mottagaren och den cyklande brevbäraren, Elly Persson, kunde ställa ifrån sig cykeln för gott. Elly Persson bodde i Brunnsvik och vad jag minns så cyklade hon först till Norrvik och tömde brevlådan, innan en ny brevbärartur började från Sörvik till Norrvik.

Vid kassadisken

Vid samma tillfälle kom även Henry Persson in i postlokalen för att uträtta sitt ärende. Henry Persson var en av bygdens söner som hade "Komplettfabriken" till sitt dagliga levebröd. På bilden ser man hur det såg ut i postlokalen år 1993. Den kom senare att byggas om mot en säkrare arbetsmiljö för kassörskan Aina Ericsson som sitter bakom glaset.


Uppdaterad 2019-07-21 NEN

Demonstration mot Posten  sommarstängning 

Ett antal personer i Sörvik anordnade under år 1991-04-27 en demonstration utanför dåvarande postlokalen vid Grangärdevägen 19. Ett antal personer från bygden, främst de som var boende i Sörvikområdet, många kände sig nog lockande att  bosätta sig i Sörvik där det fanns både affär och postlokal.  Ett trettiotal Sörviksbor protesterade mot att postkontoret i Sörvik skulle stängas helt under juli och delvis i augusti. De protesterande befarade att sommarstängningen är början till slutet för Sörviks postkontor. 

Protestlistor överlämnades till "postmästaren" i Ludvika, Nils Matses, som var närvarande och gav byborna deras version.  Som vanligt fick vi höra att det var personalbrist. För mig var det första spiken i en förestående nedläggning efter en lång tid som posten varit närvarande i bygdens historia, där posten i början kom med tåg från Ludvika till Sörviks station. För att sedan bäras eller cyklas ut till bygdens befolkning mellan Sörvik och Norrvik. Den som var sista brevbäraren med cykel var Elly Persson. Men vad blev resultatet av protesterna?
Skrivet 2019-07-14