Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.



Ombyggnad av bron del 1

Ombyggnad av bron vid Lekomberg del 1

Arbetet inleds med ombyggnad av bron över tunneln vid Lekomberg.
Dag 05-12
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 08:13:07
VB-Energi märker ut kablarna som finns i anslutning till det stundande broombyggnaden i Lekomberg.

Nu så har arbetet med att bygga om bron efter länsväg 245/247 vid Lekomberg kommit igång. De första jordmassorna har skrapats bort med lastmaskinen. Men vatten finns från den vattenfyllda tunneln.
På samrådsmötet påstod de lärde från dåvarande Vägverket att tunneln lutade in mot berget. Vi protesterade förstås men det var som för döva öron, tunneln har en svag lutning ut mot öppningen.

Dränering
Dag 05-13
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 08:32:48

Denna bild är tagen från bron och som visar hur man börjar att gräva för att leda bort vattnet så att broarbetet kan utföras på ett riktigt sätt.

Under den numera bortrivna järnvägen fanns/finns en gammal stenbro som dock var full med sand. På den andra bilden har Lars och Per lagt ner rör som ska leda bort vattnet under bron.

Återfyllnad och malmlager
Dag 05-13
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 08:50:56

Efter nedläggningen av dräneringsrören återfylldes diket med sand. Till vänster syns den vänstra muren till kulverten.

I samband med grävningen för dräneringen påträffades ett lager med malm i jordlagret från gruvan i Lekomberg. Den övre bilden visar en fuktig malmklump som var som en boll. Den här malmen skickades till Tyskland på SWB-banan. (SWB Stockholm- Västerås- Bergslags järnvägar).

Vatten leds bort
Dag 05-13
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 09:09:28

Vägen ner till Kraftcentralen och cyckelbanan har ställs i ordning för trafikanterna och cyklisternas glädje. Även om någon cyklist knorrat och vänt tillbaka mot Ludvika. Det var ingen enkel grävning i den stenfyllda marken, men till slut kunde kunde vattnet som fanns under bron ledas bort. Telekablar, de så kallade landskablar låg i vägen för grävningen.
Det var som en pensionerad "televerkare" sa åt mig. Även om kabeln inte används, först när kabeln är avgrävd, då plötsligt är den viktig för samhället.

Blött och fuktigt
Dag 05-15
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 16:13:58

Under morgonen den 15/5 inspekterades arbetet från Projektledarbyrån i Falun och då kunde de gå torrskodd in i bottre delen av brospannet. Men det som de inte såg var vatten och vatten varhelst man såg vatten. Hela projektet var ute på ett gungfly.
Med grävskopans hjälp försökte man några gånger att dika ut vattnet, det kom bara mera vatten. Med ortsbefolkningens hjälp, klädd med vadarstövlar, hjäm, regnkläder, strålkastare och en mätsticka togs en vandring in för att mäta vattendjupet. Där inne stod vattnet 40 cm högt och bara väntade på för att följa naturens lagar.

Vad ingen annan såg, förutom de som var där och arbetade var att vattnet steg åter under bron. Där folket tidigare på morgonen gick torrskodd vad det nu ett par decimeter högt vatten.

Febril verksamhet
Dag 05-15
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 16:58:45

Vattnet skulle bort och tiden började bli knappt. Ett stenblock blockerade möjligheten att komma fram med vattenrören. Tur så fanns ett par böjar till rören och man kunde gå vidare.

Dalatrafiks buss kom för att provköra den nya tillfälliga sträckningen, vilken utföll till belåtenhet.

Fundamenten på den sida som är mot Brunnsvik frilades och "skräpet" som samlades kördes bort.

Efter maten
Dag 05-15
Skapad av N-E Nordqvist lör, maj 16, 2009 17:10:28

Efter maten gick lastbilar i skytteltrafik med grus som lades upp "på hög" för att ha på söndagsmorgonen.
När kvällen kom sakta smygande kom kontrollen, hur har vi gjort, Stämmer våra beräkningar med beställningen. Tankar kom och gick och detta blev dagens sista bild för mig.
Nu skulle bara dräneringen ner i gruset innan kvällen var slut

Tankar och funderingar
Dag 05-17
Skapad av N-E Nordqvist sön, maj 17, 2009 13:01:24

Plötsligt stod maskinen där och ett samtal bröt ut. I backspegeln kom ett motiv fram som också speglar den andra bilden till höger. Har vi gjort rätt? Stämmer det. Blir det som vi har tänkt enligt ritningen? Lite justering behövs efter kanterna.

Markisolering under bron
Dag 05-17
Skapad av N-E Nordqvist sön, maj 17, 2009 13:09:50

Utläggning av markisolering och fyllning av grus till en bädd som gångtunneln ska ligga på.

Grund efter spelhus?
Dag 05-18
Skapad av N-E Nordqvist mån, maj 18, 2009 09:26:25

Nere vid den numera nedlagda järnvägen fanns när gruvan var i drift ett spelhus. Under vintern när det var kallt kunde inte malmen fraktas iväg till Tyskland. Allt eftersom gruvbolaget producerade malm, som firades ned i vagnar via rutschbanan. Malmen lades upp på lager i väntan på våren då den lastades ut. Spelhuset användes för att dra upp vagnarna på en utfraktsbana så att malmen kunde tippas på upplaget.

Brunnar för dränering
Dag 05-19
Skapad av N-E Nordqvist tis, maj 19, 2009 10:27:07

Från min vanligaste fotopunkt. På utsidan av vägräcket får jag en bra överblick vad som sker. Markisoleringen och grus har de som arbetar utfört sedan föregående dags dokumentation. Bilden till höger är en inspektionsbrunn för dräneringen. Dräneringsrören kommer nu att anslutas till brunnen och diket återfyllas.

Stödbalkar sätts upp
Dag 05-19
Skapad av N-E Nordqvist ons, maj 20, 2009 08:42:18

En del av tisdagens arbete (19/5) var att sätta upp balkar strax under brohuvudet. Balkarna ska vara som stöttor så att inte broväggarna inte viker sig. De två som arbetade med att montera balkarna kom från Bergkvist Svets & Mek AB. Arbetet gick ganska smärtfritt med hjälp av lastmaskin från Lars Larsson i Ludvika AB:s hjälp.

Del 1 slutar här. Länk till del 2.

Text och foto:© N-E Nordqvist