Om


Brunnsvik.webber.se och Lekomberg.se handlar om bygdens historia i byarna Norrvik, Brunnsvik, Lekomberg, Sörvik och Burens, samt andra närliggande byar och gårdar.Midsommarfirande på Brunnsvik

Midsommarfirandet på Brunnsvik

Kortegen på väg mot midsommarfirandet på Brunnsvik
Foto: Samtliga bilder ©N-E Nordqvist 2012

Spelmännen spelar upp till ....

Spelmännen i "Saxdalingarna" gnider sina stråkar och frambringar många ljuvliga toner i sina instrument. Det är spelglädje varje gång de spelar på Brunnsvik.

Dansen går .....

Den för i år talrika besökarna hade det skönt i slänten mot "gropen" vid Brunnsvik.
För vilken gång i ordningen har midsommarfirandet på Brunnsvik klarat sig från regn? Här på Brunnsvik samlas människor för att njuta och fira den ljusaste tiden på året. Med majstångsresning, dans kring stången och lyssna till Saxdalingarnas musik och sång, samt njuta av sjön Väsman i fonden, kan det bli bättre i den här miljön? Har man dessutom en anknytning till bygden på något sätt, så är det en tradition att vistas på Brunnsvik, en oas bland dessa rödfärgade hus. Här träffas före detta elever på skolan och bygdens befolkning, som är ute i förskingringen.
Ett glatt återseende är det för många.
En eloge till de personer i Brunnsvikarnas förbund, som troget kommer åter från stora delar av landet för att arrangera midsommarfirandet på Brunnsvik. Vad vore midsommarfirandet utan dessa eldsjälar?
 
Midsommarfirandet på Brunnsvik. Ett bildcollage från midsommaraftonen 2011

Foto: Samtliga bilder på den här sidan ©N-E Nordqvist 2011

Under den arla förmiddagen hade det redan pågått en stor aktivitet inför midsommarfirandet på Brunnsvik. De mest aktiva tillhörde Brunnsvikarnas Förbund, elever som har gått på Brunnsvik en gång i tiden.
 
De tre kransarna bands ihop med flinka fingrar

Midsommarstången skulle lövas

Med flinka händer som hållit på med klädning av stången i närmare trettio år visste alla vad som skulle göras, men var fanns de som inte valde att ställa upp med arbetet?

Till slut var de tre kransarna färdiga, som skulle pryda midsommarstången.

Tiden började bli knapp, men än fanns marginal för att få till en fika i matsalen. Samtidigt började man putsa banan med sopkvastar för att det skulle se snyggt och positivt ut för alla besökare denna midsommarafton.

Traditionen följer sedan en lång tid tillbaka att spelmännen och besökare går i procession från "Vita Huset" och ner till Brunnsviks lilla festplats som kallas för "Gropen".

Med förenade krafter restes midsommarstången på Brunnsvik än en gång.

Genom att ljudanläggningen inte fungerade till hundra procent så tog någon i spelmanslaget beslutet att gå ut och ställa sig mitt på dansbanan och spela. Ett positivt inslag som lockade flera till att dansa efter spel­männens fioler.

Det var dans med hopp och glädje! Alla verkade att trivas, stora som små.

I visan: Björnen sover i sitt lugna bo, han är inte vaken ...........

Efter den traditionella dans och lek så vidtog spelmanslaget "Saxdalingar­na" en underhållning som uppskattades av många. Nestorn i gänget, Olle Wallman har spelat här på Brunnsvik 52 år i följd under midsommar.
Här kunde vi se en brokig samling av hembygdsdräkter från bland annat, Åls- Grangärde- Ludvika- Bjursås- Garpenbergs- hembygdsdräkter.

Avslutningsvis, under ceremonin innan utdelningen av rosor som tack till spelmännen berättade arrangören att nästa år kommer det bli livat på Brunnsvik och på några andra platser i Sverige när ABF firar en del av sitt 100-års minne under midsommarveckan på Brunnsvik. Hoppas bara att ingen har glömt hur det var år 1982 då ABF firade sitt 80-årsjubileum på Brunnsvik. Vi glömmer det inte!
 
Brunnsvik Folkhögskolas 20-årsjubileum 1926

Foto: © Anders Granath

Länshuvudväg 250, så var beteckningen på den gamla landsvägen som gick utanför Brunnsviks Folkhögskolas grindar. Nu i dagens läge går nuvarande riksväg i en båge längre till vänster i bilden. Vad man också se på den här bilden är att stenmuren är inte uppbyggd utan här ligger stenarna huller om buller vid vägkanten. Nu för tiden är den uppbyggd och sträcker sig en bit efter nuvarande riksväg.

År 1926 när Anders Granath tog denna bild är kameran uppställd efter vägen upp till Landsvägsbacken, nu en liten del av Brunnsviks innevånares hemvist. En liten notis, vägen där kameran står uppställd på är också en del av vägnätet då den hörde till den gamla landsvägen mellan Ludvika och Grangärde, benämnd mera nu under namnet: Kyrkstigen.

Under midsommaren år 1926 var det en stor sammankomst med stor anslutning av tidigare elever. I hagen, även nämnt i Brunnsvikarnas årskrift 1927 som ”tältstad” med 350 inneboende, där hade man rest 10 mans­kapstält som man hade lånat från Dalaregementet i Falun och man hade också rest ett matsalstält för 300 personer.
 
Tältstaden på Brunnsvik

Foto: © Anders Granath

”Tältstaden” i samband med 20-årsjubileumet av Brunnsviks Folkhög­skola. I hagen fanns då 10 manskapstält som man hade lånat från regementet i Falun. Kanske en del av läsarna har upplevt hur det var att ligga i dessa tält under rekryten.
 
Kanske det var viktigt att få uppleva kamratskapet

Foto: © Anders Granath

1906-1926, 20 år av mödosamt arbete, där elever hade kommit och gått från spridda håll i vårt avlånga land. Mötesplats åter igen på Brunnsvik, där man kan se hur de står och pratar i mindre grupper. För många ett kärt återseende. Vad handlar det om? 20 årsjubileum under 1926 års midsommar, där midsommarstången är klädd och väntar på att bli rest.

Ett citat från boken ”Brunnsvik och arbetarrörelsen”: Eftermiddagen och kvällen förflöt på sedvanligt sätt med dans och lekar kring majstången och med en musikstund i stora salen. Vid midnatt samlades man nere vid sjön Väsman. Midsommarvakan här blev, skrev Karl Andersson i Folket, ”ett stämningsögonblick som sent skall glömmas av deltagarna. Den vackra ljusa sommarnatten, sjöns spegel, fullmånen, stor och rund som en ost, slog silverbryggor över sjön, och runt omkring stod skogen och de långa åsarna på vakt”.
 
Midsommarstången reses på Brunnsvik

Foto: © Anders Granath

Midsommarstången reses utanför loftet och gamla skolan i samband med 20-årsjubileumet på Brunnsviks Folkhögskola år 1926.

Det är det som kallades för Loftet som är den byggnad till vänster. Se på mannen till vänster där han tittar ner i sin kamera. Norrmalt för den tidens fotografer var ju att ställa kameran på ett stativ. I toppen på majstången sitter som vanligt brunnsviksemblemet.

Någon gång under 1950-talet slutade man att resa majstången på den plats som var mellan Loftet och gamla skolan. Det kan ha varit i samband att med att gamla skolan blev riven och det som man säger "Vita Huset" blev byggt. Alltså den stora vita byggnad som finns kvar än i dag. Efter den avslutningen samlades man på skolans område och gick i samlad trupp ner till Karl-Erik Forsslunds Storgården.
 
Dansen går runt midsommarstången

Foto: © Anders Granath

Dansen kring midsommarstången på Brunnsviks Folkhögskola år 1926.
Här gick dansen kring midsommarstången ända fram till i mitten av 1950-talet då man flyttade till tunet på Karl-Erik Forsslunds Storgården.
I samband med ABF:s jubileum 1982 hade man för sista gången mid­som­marfirandet förlagt till Storgården för att sedan återvända till Brunns­viks Folkhögskolas område år 1983. En cirkel blev sluten. 29 år senare så tog midsommarfirandet på Brunnsvik slut efter många års oavbruten svit. En epok har gått i graven när detta skrivs år 2014.

Texten skriven av N-E Nordqvist