Läs helst/gärna det som står under länken "Info" så undviks problem för att kunna läsa innehållet.

Ingen html-fil fungerar, sak samma med wp-filer och gamla länkar under Lekomberg.se

No html file works the same with wp files and old links under Lekomberg.se

Introduktion till Brunnsvik.webber.se
Brunnsvik och de omkring liggande byarna har en historia sedan långt tillbaka. Bergsmän har brutit malmen och förädlat den sedan lång tid tillbaka i järnhyttorna i Sörviks övre och nedre samt Brunnsviks och Norrviks hytta. Av den anledningen så ska den här sidan  ses som ett komplement än så länge till Lekomberg.se.

Hembygdens historia är en av mina viktigaste delar i mitt liv. Med kamerans hjälp har många motiv skildras. Vi kan se på de båda bilderna här ovan hur det har förändrats. Storgårdsnäset med sina glesa träd efter en avverkning,  på den nedre färgbilden har skogen växt upp igen. Båda bilderna tagna från samma utsiktspunkt vid Lekomberg.

Den översta bilden där förgrunden var glest beväxt med träd efter ett stort kalhygge som sträckte sig långt bort. Nu går det inte att se något från den plats där den svartvita bilden dokumenterades för mellan 40-50 år tidigare. Av den anledningen är bilden lite beskuren. Detta är för mig en dokumentation. Nu har man kommit till åren, nu är man där det knappas finns  någon äldre att fråga om hur det var förr, det är därför det skrivs ner även på det här forumet för framtiden.  En del material kommer att flyttas över till den här sidan från Lekomberg.se.  Sjön Väsman är kantad av höga bergsåsar som ger ett speciellt intryck på betraktaren när de står på utsiktspunkten vid Lekomberg. Ett tio-tal öar med namn som Sollen, Bärholmarna, Granön, Lövön och ett antal långa uddar ger sjön karaktär. Granön som nu är naturreservat medan Lövön har haft fast boende sedan urminnes tider. Sjöfarten har varit livlig i början av 1900-talet. Denna "skogssjö" med sina branta skogsklädda åsar där byarna  har växt upp runt sjön.

Foto: N-E Nordqvist

På den här sidan (brunnsvik.webber.se) kommer bilder att publiceras med löpande text. Det kommer att bli en mjukstart på den här sidan. Inte en fullmatad sida på en gång med bilder och kommentarer, inte bara från bygdens historia. Efter över 50 års fotograferande så finns det en del bilder på lager med annorlunda teman.

Start  Introduktion 20190816

Det finns två olika versioner av visning på den här sajten:
1: Nu visas den fullständiga versionen.
2: Byt till den mobila versionen.
Länkar till de olika versionerna finns längst ner på en sida.

Tips: Använd gärna sökfunktionen som finns på den högra sidan under den fullständiga versionen: Skriv SWB i dialogrutan och tryck på Sök. Nu får du upp alla sidor som innehåller SWB, (Stockholm/Westerås/Bergslag järnväg genom byarna som den här hemsidan handlar om).

98-99% av det som fanns under Lekomberg.se är överfört till den här sidan under www.brunnsvik.webber.se.

Redigerad 2020-03-12  N-E Nordqvist

Totalt antal besökare: 490425 st  /17/12-2020)

Brunnsvik.webber.se uppdaterad: 2020-03-13, 2020-03-20, 2020-04-13, 2020-04-17, 2020-04-22/23/25/29/30, 2020-05-07/11/29, 2020-06-01/08/19/20/21/21/27, 2020-07-05/12/13/22, 2020-08-13/17, 2020-09-05/06/17, 2020-10-21/31/31, 2020-11-01/02/05/14/16/18/21/28, 2020-12-17/18/19/23, 2021-01-07, 2021-01-15