Brunnsvik.webber.se är uppdaterad: 2019-06-15/16/17

Foto: N-E Nordqvist 1974

Den här hemsidan ska ses som ett komplement till www.Lekomberg.se då den hemsidan är mer för hembygds­historia.
Det kommer att bli en mjukstart på den här sidan. Inte en fullmatad sida på en gång med bilder och kommentarer, inte bara från bygdens historia. Bilden ovan är visserligen tagen från utsiktspunkten vid Lekomberg, en januaridag i början av år 1974.  På den tiden kunde man se och ana hur det har sett ut förr i tiden med det öppna landskapet.  Nu är det omöjligt att återskapa denna bild från utsikts­punkten.
Efter över 50 års fotograferande är det en del bilder med annorlunda teman som kanske blir bortglömda och gömda någonstans.